Idea Fundacji LOB

Misją Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także bieżąca edukacja w zakresie standardów współpracy międzysektorowej i społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) we Wrocławiu i na terenie Polski.

Aby to osiągnąć planujemy:

• Szerzyć ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) wśród trzech sektorów (NGO, biznes, instytucje państwowe);
• Podnosić kompetencje organizacji pozarządowych i liderów społecznych tak, aby sprawnie zarządzały swoimi zasobami i efektywniej realizowały projekty poprzez analizę szkoleń, warsztatów, konferencji oraz wydawanie publikacji;
Tworzyć standardy współpracy międzysektorowej poprzez realizację wspólnych projektów oraz dokumentowanie standardów w publikowanych materiałach.

Wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej działalności:

Współpracajesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń z wszystkimi organizacjami, które dążą do rozwoju i doskonalenia umiejętności;
Profesjonalizm – chcemy spełniać oczekiwania wszystkich naszych interesariuszy, dostarczać więcej niż jest oczekiwane dzięki innowacyjnemu podejściu i pracy zespołowej;
Ciągłe doskonalenie – staramy się nieustannie doskonalić w każdej dziedzinie naszej działalności, rozumieć potrzeby organizacji, ulepszając nasze działania.

Partnerzy

Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
facebook
newsletter


zapisz się